Magazyn literacki “Aha!”

22 Feb

Drogi Czytelniku,

Najpierw, mając podgląd, co tam kto na tej stronie ogląda, informacja dla tych, którzy może nie bardzo wiedzą, jak to się robi. To proste: kliknij na kolejną page, a się otworzy, a nawet będzie można stroną powiększyć albo pomniejszyć, albo coś. Przeczytaj więc albo obejrzyj ją sobie, następnie strzałką w górnym lewym rogu wróć do strony macierzystej i kliknij na następną page

A teraz do rzeczy.

Magazyn (miesięcznik) “Aha!” to najprawdopodobniej, z dużą dozą pewności, jedyne wydawane w Ameryce Północnej polskie czasopismo popularne (w sensie jego szerokiej dostępności dla Polaków zamieszkujących kanadyjską metropolię nad Pacyfikiem), a zarazem w jakimś stopniu elitarne, kierowane do polonijnej mniejszości, czyli do tych, którzy potrzebują antidotum na prasę polonijną in gremio – na zamieszczane tam treści i język, jakim są one przekazywane. Mniejszość ta, według moich szacunków, stanowi niewielki procent polskiej emigracji na tym kontynencie. Z drugiej jednak strony, szacunkom tym przeczy jakby popularność tej gazety na obszarze, na którym ukazuje się ona na papierze.

Zresztą, co ja tu będę domniemywał, oceniał i wyliczał… Nie o to w końcu chodzi. Chodzi o tę “inność”, której stopień każdy sam oceni.

Andrzej Jar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: